Yläraajaproteesin tyypit

Jos sinulle ollaan tekemässä tai on äskettäin tehty yläraaja-amputaatio, haluat luultavasti lisätietoja tilanteeseesi parhaiten sopivasta proteesista. Vaihtoehtoja on paljon! Monet tekijät vaikuttavat siihen, minkä tyyppinen yläraajaproteesi sopii sinulle parhaiten. Tässä kerromme erilaisista saatavilla olevista proteesityypeistä.

Proteesia valittaessa on tärkeä päättää ensin, mikä on tärkeää itselle henkilökohtaisesti. Kuinka laajasti esimerkiksi haluat kätesi toimivan tiettyyn suuntaan? Tähän vaikuttaa toimintoihin käytettävä järjestelmä. Tyyppejä on neljä:

  • kosmeettinen proteesi toimii vain tukena ja sillä on pelkkä esteettinen vaikutus
  • mekaaninen proteesi toimii valjaiden välityksellä ylävartalon liikkeen ohjaamana
  • myoelektroninen proteesi saa ohjauskomentonsa lihaksilta
  • hybridiproteesi on mekaanisen ja myoelektronisen yhdistelmä.

Näiden proteesien käyttäminen oikealla tavalla edellyttää harjoittelua. Siinä tukena on kuntoutuslääkäristä, toiminta- ja fysioterapeutista ja konsultoivasta ortopedista koostuva monialainen tiimi. He auttavat sinua käyttämään proteesiasi mahdollisimman hyvin.

Amputaatiotaso

Proteesin ohjausjärjestelmä ei ole ainoa mietittävä seikka proteesia valittaessa. Yhtä tärkeä on yläraajan amputaatiotaso. Kerromme myös eri proteeseista eri amputaatiotasoille.

Kämmenen vammat

Onko sinulta amputoitu osa kämmenestä vai vain muutama sormi? Proteeseja on olemassa muutamille tai useille sormille sekä sormen osille. Tässä tapauksessa voit valita kosmeettisen silikoniproteesin tai mekaanisen proteesin, jossa voit liikuttaa yksittäisiä sormia (kokonaan tai osittain). Näin voit optimoida kaikkien tai vain joidenkin sormien tarttumisotteen. Tällaisten proteesien kanssa saat apua erityiseltä ”käsitiimiltä”, johon kuuluu toimintaterapeutti. Tiimi opettaa sinua käyttämään proteesia arjessa.

Ranteen disartikulaatio

Onko ranteesi amputoitu eli onko sinulle tehty ns. ranteen disartikulaatio? Silloin yleensä saat proteesin holkin, johon proteesikäsi kiinnitetään. Se parantaa vakautta ja toiminnallisuutta. Haittana voi olla se, että kyynärvarsi saattaa olla ”tervettä” puolta pidempi, mutta saatavilla on yhä enemmän järjestelmiä, joilla se rajataan minimiin. Tällöin käytännöllinen ratkaisu voivat olla osakämmenproteesi tai silikonisormet.

Kyynärvarren amputaatio

Kaikki ranteen ja kyynärpään välistä tehdyt amputaatiot lasketaan kyynärvarren amputaatioiksi. Tämän amputaatiotason proteesiin tarvitaan kämmen, joka pystyy jäljittelemään tarttumisotteita. Halutessasi voit myös valita ranteen rotaatioyksikön, jolloin käytännössä käsivartesi koko toimintakyky säilyy. Siksi kyynärvarren amputaation yhteydessä valitaan yleensä myoelektroninen proteesi. Yhä kehittyneempiä ovat niin ikään monen nivelen proteesikädet, joissa voidaan kahden sormen sijaan liikuttaa peukaloa ja jokaisen sormen ryhmää erikseen. Näin proteesikäden tarttumisote ja vakaus ovat paremmat.

Kyynärvarren proteesit kehittyvät nopeasti. Niissä keskitytään ohjaamaan eri komponentteja mahdollisimman luonnollisesti eli intuitiivisesti tai ajatuksen voimalla.

Jos haluat oppia käyttämään yläraajaproteesiasi, lue artikkelimme Yläraajaproteesin harjoitteita | Kolme harjoitetta voiman ja lihaskoordinaation parantamiseksi sen käytöstä.

Kyynärnivelen disartikulaatio

Onko käsivartesi amputoitu kyynärnivelestä eli tehty ns. kyynärpään disartikulaatio? Jos on, vaihtoehtona voi olla hybridiproteesi. Siinä kyynärpää on varmistettu vaijerilla, ja kättä ja rannetta ohjataan myoelektronisella järjestelmällä.

Olkavarren amputaatio

Kun olkavarsi on amputoitu, useimmat valitsevat proteesin, jota ohjataan täysin myoelektronisella järjestelmällä. Näin liike on vapaampi, koska kyynärpään tai käden ohjaamiseen ei tarvita useita valjaita, jos lainkaan. Tällaiseen proteesiin voit vapaasti valita eri komponentteja. Mitkä ovat sinulle tärkeitä? Mahdollisia ovat sähkökäyttöinen kyynärnivel, ranteen rotaatioyksikkö ja monen nivelen proteesikäsi. Tämä proteesi on melko monimutkainen, joten tarvitset oikeanlaista opastusta oppiaksesi käyttämään sitä mahdollisimman tehokkaasti.

Olkanivelen disartikulaatio

Tällaisessa amputaatiossa menetetään ranne- ja kyynärnivelen lisäksi myös osa olkanivelestä. Oikeaa proteesia määritettäessä on siis tärkeä valita sellainen, joka pystyy jäljittelemään olkanivelen liikettä sekä eteen että taakse. Näitä komponentteja voidaan ohjata myosignaaleilla, jotka paikallistetaan yhdessä konsultoivan ortopedin kanssa. Näin varmistetaan oikeiden komponenttien valinta. Proteesi kiinnitetään niska-hartia-alueen hihnajärjestelmällä.

Mitä pitäisi huomioida?

Käytännössä mahdollisuudet ovat rajattomat – amputaatiotason ja omien mieltymystesi mukaan. Mitä sinä mietit valitessasi proteesia? Tai jos valinta on vasta edessä, mitä pitäisi huomioida? Jaa meille vinkkisi, niin autetaan toisiamme!